Müşteri tarafından istenilen hizmetlerin hatasız, hızlı ve zamanında verilmesi amacına uygun olarak gereksinim duyulan tüm altyapı çalışmalarını tamamlamış olan GEN, öncelikle nitelikli personel gücünü daha sonra projelerinde kullandığı ileri teknoloji yazılım ve donanım gücünü en iyi şekilde kullanır; işyerinde çağdaş çalışma koşullarını daima iyileştirir.

GEN’de projeler iş programına uygun olarak yürütülür. İlgili teknik kadrolar yerli ve yabancı firmalarla çalışma alışkanlığına sahip, deneyimli elemanlardan oluşur. Sürekli olarak yapılan eğitim çalışmalarıyla personelin bilgi ve becerisi her geçen gün biraz daha artırılır. GEN’de toplam personel sayısı iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterip işin özelliğine göre konularında uzman taşeronlar da kadroya dahil edilebilir. Bu sayede 150 A0/AY olan pafta üretim kapasitesi, duruma göre 400 A0/AY seviyelerine kadar çıkarılabilir.

Şirket merkezimiz, günümüz iş yeri kavramına uygun olarak personel gereksinimleri ile hizmet kalitesini belirleyecek tüm unsurlara cevap verir.